APT ONE Agencja Pracy Tymczasowej

O NAS

Jesteśmy firmą łączącą dwa ogniwa pracodawców i pracowników, zawsze stawiamy na indywidualne podejście do obu z tych stron.  Spółka APT One działa od 2014 r, naszą największą wartością jest  zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników. Nasza skuteczność ma swoje źródło w wieloletnim doświadczeniu, a także wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod pracy.

Pracujemy w myśl zasady szacunku i zrównoważonego rozwoju,  dzięki czemu działamy uczciwie i  kładziemy nacisk na budowę długotrwałych relacji przynoszących obopólne korzyści

Certyfikaty

DLA PRACODAWCY

PRACA TYMCZASOWA

To usługa polegająca na uproszczeniu i racjonalizacji procesów zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie elastycznie reagując na wahania cykli koniunkturalnych poprzez natychmiastowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb Waszej firmy.

Usługa ta pozwala również skutecznie interweniować w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, w tym także macierzyńskich, nadmiernych, nieplanowanych absencji i rotacji personelu, jak również zmiennych cyklów produkcyjnych.

DORADZTWO PERSONALNE

Pośrednictwo pracy pozwala Państwu zdać się na naszą wiedzę, relacje i aktywność w celu znalezienia i zatrudnienia właściwej osoby do pracy. Zlecając nam tą czynność oszczędzają Państwo koszty i czas konieczne do  właściwego przeprowadzenia projektów rekrutacyjnych.

W ramach współpracy pomagamy przygotować zindywidualizowane modele rekrutacyjne na różne typy stanowisk co pozwala w sposób właściwy organizować pracę wewnętrznych działów HR.  Za efekty naszej pracy bierzemy pełną odpowiedzialność – pośrednictwo pracy w APT One jest objęte gwarancją od 1 do 6 miesięcy (w zależności od typu stanowiska).

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

Reagując na szybko zmieniający się rynek pracy świadczymy usługi związane z rekrutacją osób z zagranicy. Posiadamy jednostki zagraniczne w takich krajach jak: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Uzbekistan i Gruzja. Nasza sieć zaufanych partnerów pomaga w szybkim i kompleksowym dostarczeniu pracowników do Państwa firmy.

Nasz zespół przygotowuje wszystkie  formalne i prawne aspekty zatrudnienia w tym: wnioski, oświadczenia, zezwolenia, legalizację pobytu cudzoziemców.

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

W ramach obsługi kadrowo – płacowych wykonujemy kompleksowy zakres usług dostosowany do Państwa wymogów.

Wykonujemy następujące usługi:

1. prowadzimy ewidencję pracowników;
2. prowadzimy akta osobowe pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3. prowadzimy, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. rejestrujemy pracowników w ZUS;
5. rejestrujemy zwolnienia lekarskie;
6. wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe w komputerowym systemie kadry-płace;
7. sporządzamy sprawozdania Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8. dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);
9. prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników ;
10. naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy obsługę płacową pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11. sporządzamy listy płac;
12. prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników i comiesięczną ich aktualizację;
13. naliczamy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowane chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrolujemy prawidłowość ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzimy karty zasiłkowe;
14. naliczamy i sporządzamy listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło;
15. sporządzamy miesięczne zestawienia dotyczące naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;
16. sporządzamy i wysyłamy miesięczne deklaracje ZUS, przekazujemy przelewy na konta ZUS oraz sporządzamy Raporty Miesięczne dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
17. sporządzamy miesięczną deklarację o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18. sporządzamy roczną informację o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R) oraz dokonujemy rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19. Wystawiamy zaświadczenia o wynagrodzeniu pracowników;
20. Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane płacowe w komputerowym systemie kadry-płace.

Dla Pracownika

UsługiPRACA TYMCZASOWA
Podjąć pracę poprzez tymczasowe zatrudnienie może każdy, ponieważ nie trzeba posiadać specjalnych kursów czy uprawnień i nie ma ograniczeń wiekowych, pracownik zatrudniony tymczasowo sam ustala to, w jakie dni i w jakich godzinach może pracować. Pracownikowi tymczasowemu przysługują te same prawa (dotyczące zarobków, urlopu, warunków socjalnych, przepisów BHP czy urlopu) co pracownikowi etatowemu.
Dla osób z zagranicy niebędącymi obywatelami Polski nasz zespół przygotuje wszystkie formalne i prawne aspekty zatrudnienia w tym: wnioski, oświadczenia, zezwolenia, legalizację pobytu cudzoziemców. W niektórych przypadkach zapewniamy również miejsce zamieszkania opłacone przez pracodawcę.

PRACA STAŁA
Jeśli pozostajesz bezrobotny lub twoja obecne zajęcie nie spełnia twoich oczekiwań pomożemy Ci w znalezieniu stałej satysfakcjonującej pracy. Posiadamy wiele ofert pracy, dlatego nie musisz poświęcać całego dnia na przeszukiwanie ogłoszeń w gazetach i na portalach w poszukiwaniu wymarzonego stanowiska. Jeśli zależy Ci na czasie – to najodpowiedniejsze miejsce. Proces rekrutacji w APT ONE w takim przypadku jest zazwyczaj dużo szybszy. APT ONE to również miejsce, w którym nie musisz martwić się o formalności, wszelkie kwestie formalno-prawne pozostają po naszej stronie.

 

Formularz Kontaktowy Pracownika


Opinie naszych pracowników

 

Oferty pracy